top of page

תקנון

השימוש באתר מנדליטו גלריית אומנות יהיה בכפוף לאמור בתקנון זה:
בין אם המשתמש בחר לעיין בתקנון ובין אם לאו. הגולש יצטרך למלא את הנחיות תקנון השימוש במערכת גם אם לא עיין בו לעיין בתקנון. כלל הגבלותיו והתניותיו של תקנון זה יחולו על הגולש ועל המוצרים  שבחר להזמין במערכת, למען הסר ספק מובהר בזאת כי התקנון חשוף לכל דורש וניתן לצפייה באמצעות רשת האינטרנט בעת גישה למערכת בכתובת www.Mendelito.com .

הגדרות

 “הקבוצה” להלן: קבוצת מנדליטו גלריית אומנות

מפעילת המותג”Mendelito Art Gallery” ו/או “מנדליטו גלריית אומנות” וספקית המוצרים בפועל.

“המערכת” להלן: מערכת האינטרנט של מנדליטו גלריית אומנות אשר

עשויים להיות מוצגים גם בלעז כ-Mendelito Art Gallery .

“המוצר” ו/או “המוצרים” להלן: כל מוצר אשר נרכש באמצעות מערכת אינטרנטית אשר נגישה תחת שם המתחם www.Mendelito.com

“המזמין” להלן: אדם אשר משתמש במערכת באמצעות רשת האינטרנט.

“קבצי גולשים” להלן: כל קובץ שהוא מכל סוג אשר יהא וזאת לרבות תמונות מכל סוג אשר ייטענו למערכת ע”י המזמין במערכת באמצעות האינטרנט.
 

השימוש במערכת:

השימוש במערכת מנדליטו גלריית אומנות יתבצע באמצעות רשת האינטרנט בלבד.
לא יינתן שירות פרונטאלי ו/או טלפון כשירות בסיסי אלא לצורכי תמיכה ושירות לקוחות בלבד.

תצוגת המערכת הינה כהדמיה להמחשה בלבד. הדמיה זו אינה נאמנה למקור ו/או משקפת באופן מדויק את התוצר הסופי. בהתאם למגבלות טכניות והפרשי גוונים המקובלים ואשר נגזרים מהבדלי הצבע במסכים שונים ובהגדרות תוכנה שונות, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסטיית תקן של עד 10% מהמידות אשר צוינו במערכת וסטיית תקן של עד 5% מהגוונים אשר נקבעו במערכת סטיות התקן.

הקבוצה רשאית לסרב להדפיס תמונה שנבחרה ע”י המשתמש מכל סיבה שהיא.בין אם בשל חוסר יכולת טכנית ו\או בשל איסור ו/או השחק ו/או חדלות היתר מתאים. במקרה של סירוב לא המזמין לא יחוייב.

שמירה על זכויות יוצרים

מערכת מנדליטו גלריית אומנות, וקבוצת מנדליטו גלריית אומנות המפעילה את המערכת, אינן אחראיות בכל דרך לזכויות יוצרים אשר חלות על חומרים הנטענים למערכת והמופקים באמצעותה. העתקה,שכפול והפקה של חומרים ככל אשר יהיו, הנם באחריות המזמין בלבד וכל פעולה אשר מתבצעת בחומרים אלו מנגד לדרישותיו של המזמין ככל שיהיו תהא באחריות המזמין בלבד. הבהרה זו כוחה יפה באשר לכל גורם שלישי אשר ידו במלאכת הפקת חומרי המזמין ובלבד שאלו נטענו על-ידי המזמין למערכת מנדליטו גלריית אומנות המופעלת ע”י קבוצת מנדליטו גלריית אומנות. מובהר עוד כי ככל שקבוצת מנדליטו גלריית אומנות חשופה לתביעות בגין הפרת זכויות מנגד לשימוש, העתקה, שכפול והפקה של חומרים המוגנים בזכויות כאמור, תהא רשאית הקבוצה לפעול על פי דין ולהכניס את המזמין בנעליה כמפר הזכויות. באישור תקנון זה מצהיר המזמין כי אינו מפר זכויות יוצרים וכי אם יעשה כן יהא חשוף לתביעות ולעונשים הקבועים בחוק.

האמור לעיל ואינו חל על התכנים אשר נטענו ו/או אשר ייטענו למערכת ע”י קבוצת מנדליטו גלריית אומנות ומתייחס לקבצי הגולשים בלבד.
 

מעקב משלוח

ברגע שההזמנה שלך תשלח, תקבל דוא"ל הכולל את פרטי מעקב ההזמנות שלך.
אם לא קיבלת מידע על מעקב בתוך 5 ימים לאחר עיבוד ההזמנה שלך, אנא צרו איתנו קשר במייל/וואצאפ

ביטול & החזרות

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:

לא יתאפשר ביטול הזמנה לאחר ששוגרה במערכת וזאת כל עת שעברו 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה בפועל. המערכת לא תוכל לכבד בקשה לביטול העסקה מכיוון שהמוצרים המופקים במערכת מנדליטו גלריית אומנות הנם מוצרים המיוצרים לפי הזמנה ועל-כן לא יהא בם כל שימוש למערכת עצמה.
החזרת מוצר תתאפשר בכפוף,בהתאם וכל זמן שמתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: המוצר פגום באופן הנראה לעין ולא מאפשר שימוש במוצר.

המוצר אינו תואם את קובץ המקור אותו טען הלקוח ו/או את הקובץ הנבחר במערכת. המוצר אינו תואם את דרישותיו של המזמין באופן החורג מסטיית התקן המוזכרת בתקנון המערכת.

בכל אחד או יותר מהמקרים המוזכרים לעיל המזמין יהא זכאי להחזיר את המוצר לקבוצת מנדליטו גלריית אומנות ויוכל לבחור אם  לקבל את המוצר אותו הזמין כשהוא תקין ותואם את הזמנתו המקורית, או לחילופין לבטל את העסקה.

החזר כספי יבוצע מנגד למוצר שהוחזר בלבד ולא יכלול את עלות משלוח ההדפס,ככל שנרכש כזה העסקה אחת עם מוצר בר-החזרה כאמור.

אחריות

אחריות המוצר:

לקוחות מנדליטו גלריית אומנות נהנים משירות ואחריות מקיפה ל 12 חודשים על כל מורי המערכת האחריות. תינתן ללקוחות אשר ביצעו הזמנה במערכת ולאחר קבלת המוצר לידם, ישלימו את תהליך רישום האחריות לפי ההנחיות. האחריות כוללת:

-שלמות סיכות ההידוק המחברות את הבד למסגרת

-שלמות מסגרת העץ

-הבטחת יישור התמונה ומניעת עיוותים

השירות אשר יינתן במסגרת האחריות יכלול שיקום התמונה במקרים מסוימים ובמקרים אחרים ייתכן ויצריך הפקה מחודשת של המוצר כולו. התמונה מחדש מחייבת את הלקוח לספק את הקובץ המקורי אשר נטען למערכת בעת ביצוע ההזמנה. לקוח אשר יבקש לממש את האחריות לא יהנה מהאחריות הניתנת למען הסר ספק  במקרה ולא יהיה מסוגל לספק את הקובץ המקורי. מובהר בזאת כי קבוצת מנדליטו גלריית אומנות לא תדפיס תמונה שונה מהתמונה המקורית במקרה של מימוש אחריות בה לא סיפק הלקוח את הקובץ שהודפס במקור.

אובדן אחריות וביטול תוקף:

אחריות המוצר תאבד כל תוקף אם יתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: שימוש בחומרים כימיים לצורך תחזוקת ההדפס וזאת לרבות: אקונומיקה,כהילים למיניהם,דטרנטים וחומרי ניקוי מאכלים או מסיסים וכן כל חומר אחר אשר לא אושר לשימוש ע”י מערכת מנדליטו גלריית אומנות. תליית ההדפס מחוץ לכותלי בית וזאת לרבות: מרפסות,חצרות,גנים,מבואות או לובים. שטחים ציבוריים שאינם מקורים באופן מלא וכן שטחים מסחריים הפתוחים לקהל הרחב.

השחתת ההדפס או ביצוע שימוש בהדפס שלא לפי הגדרות השימוש שסופקו עם המוצר ואשר מופיעות בכתב הנחיות זה.

bottom of page